VIZITORSKI CENTAR

Vizitorski centar ustanove „Rezervati prirode“ se nalazi u blizini izletišta Tisa,
u zaštitnoj zoni SRP „Ritovi donjeg Potisja“.

U POSETI CARSKOJ BARI

Posetiocima Carske bare su na raspolaganju dva brodića za turističku vožnju Starim Begejom, pešačka staza do vidikovca, ribolov na Malom Begeju i dr.

IZDVAJAMO

LOVOSTAJI

Radi očuvanja i zaštite ribljeg fonda ustanovljen je lovostaj za sve ili pojedine vrste riba na ribarskom području, k...

Saznajte više...

GIS

Geografski informacioni sistemi (GIS) predstavljaju sistem za povezivanje, čuvanje, deljenje, upravljanje i prezenta...

Saznajte više...

MULTIMEDIJA

Pogledajte foto i video materijal specijalnog rezervata prirode, parka prirode, spomenika prirode i ribarskih područ...

Saznajte više...

EKOTURIZAM

Pešačko-biciklistička staza „Žabaljski most – Titelski breg“ u dužini od 17,1 kilometar je ravničarska staza na bačko...

Saznajte više...
  • 24/04/2024
    • Dan laboratorijksih životinjaSvakog 24. aprila, počev od 1979. godine, bude obeležava se Svetski dan laboratorijskih životinja kao podsticaj da se okonča patnja životinja u laboratorijama i poziv da se pronađu zamenske tehnike za testiranja.

UKLJUČI SE!

U slučaju da pronađete ozleđenu ili bolesnu divlju životinju ili napuštenu mladunčad kojoj je potrebna pomoć