VIZITORSKI CENTAR

Vizitorski centar ustanove „Rezervati prirode“ se nalazi u blizini izletišta Tisa, u zaštitnoj zoni SRP „Ritovi donjeg Potisja“.

U POSETI CARSKOJ BARI

Posetiocima Carske bare su na raspolaganju dva brodića za turističku vožnju Starim Begejom, pešačka staza do vidikovca, ribolov na Malom Begeju i dr.

IZDVAJAMO

LOVOSTAJI

Radi očuvanja i zaštite ribljeg fonda ustanovljen je lovostaj za sve ili pojedine vrste riba na ribarskom području, k...

Saznajte više...

GIS

Geografski informacioni sistemi (GIS) predstavljaju sistem za povezivanje, čuvanje, deljenje, upravljanje i prezenta...

Saznajte više...

MULTIMEDIJA

Pogledajte foto i video materijal specijalnog rezervata prirode, parka prirode, spomenika prirode i ribarskih područ...

Saznajte više...

EKOTURIZAM

Pešačko-biciklistička staza „Žabaljski most – Titelski breg“ u dužini od 17,1 kilometar je ravničarska staza na bačko...

Saznajte više...
  • 02/02/2023
    • Dan močvarnih područjaSvetski dan močvarnih područja obeležava se svakog 2. februara. 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru, države su usvojile Ramsarsku konvenciju kojom su se obavezale na očuvanje močvara na svojim teritorijama. Dan njenog usvajanja se simbolično slavi kao Svetski dan močvarnih područja.

UKLJUČI SE!

U slučaju da pronađete ozleđenu ili bolesnu divlju životinju ili napuštenu mladunčad kojoj je potrebna pomoć