BIODIVERZITET FAUNE PTICA U SRP „RITOVI DONJEG POTISJA“

Godišnjim programom upravljanja specijalnim rezervatom prirode „Ritovi donjeg Potisja“ za 2018. godinu, predviđena je izrada projekta pod nazivom „Biodiverzitet faune ptica u SRP Ritovi donjeg Potisja“. Ovo terensko istraživanje je obuhvatilo strogo zaštićene vrste ptica i to orla belorepana (Haliaetus albicilla), mrku lunju (Milvus migrans) i crnu rodu (Ciconia nigra).

Rezultati ovog istraživanja su plod dugogodišnjeg rada Ištvana Hama, diplomiranog biologa i stručnjaka u oblasti ornitologije, rada zaposlenih u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin i aktivne saradnje sa nevladinim organizacijama. U ovom zaštićenom području, terenskim istraživanjem koje je vršeno u periodu pada vegetacije (oktobar – decembar 2018), utvrđeno je prisustvo populacija od 7 gnezdećih parova belorepana, 3 gnezdeća para mrke lunje i 1 gnezdeći par crne rode. Najvažniji rezultat ovog istraživanja prikazanog u Izveštaju je rast populacije orla belorepana u SRP „Ritovi donjeg Potisja“. Obzirom da istraživanja do sada nisu rađena za crnu rodu i mrku lunju, ovo istraživanje predstavlja odličnu polazišnu tačku za dalji monitoring ovih vrsta. Za potrebe popularizacije i edukacije o značaju ovih vrsta, ustanova je izradila flajere koje distribuira obrazovnim ustanovama prilikom svog rada na prezentaciji zaštićenog područja.

Ustanova „Rezervati prirode“ će nastaviti da prati razvoj populacije navedenih strogo zaštićenih vrsta ptica kroz svoj edukativni rad sa zainteresovanim grupama i rad čuvarske službe i ukazivati na značaj i očuvanje ovih vrsta na biodiverzitet zaštićenog područja.

Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine.