Inventarizacija ornitofaune i makrogljiva Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“

Istraživački kamp se realizuje na teritoriji Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“. Cilj istraživanja je inventarizacija ornitofaune i makrogljiva. Naučno istraživanje je potrebno realizovati u vidu pet terenskih izlazaka u periodu proleće-jesen. Dva terenska izlaska su predviđena za istraživanje makrogljiva, dok su tri predviđena za istraživanje ptica. Jedan terenski izlazak podrazumeva dva terenska dana. Predviđen broj istraživača je šest i to tri ornitologa i tri mikologa.

Aktivnosti:

  1. Istraživački rad: Posmatranje ornitofaune i uzorkovanje makrogljiva, uz beleženje njihove prisutnosti i brojnosti.Sistematsko kartiranje populacije pojedinih gnezdarica i utvrđivanje brojnosti gnezdećih parova.
  2. Identifikacija materijala: metoge identifikacije uz pomoć binokularnih lupa, dvogleda, ključeva za identifikaciju,fotografija i ličnih zapažanja.
  3. Markiranje ptica: Metodom prstenovanja ptica koju će vršiti licencirani prstenovači iz pomoć odgovarajuće ornitološke opreme.
    Nakon obavljenog istraživanja na terenu radi se završna faza a to je obrada podataka i njihovo predstavljanje u formi pisanog izveštaja.