Izrada entomološke zbirke dnevnih leptira u Specijalnom rezervatu prirode „Ritovi donjeg Potisja“

Neophodno je prikupljeni materijal obraditi , preparirati i etiketirati , zatim postaviti u 4 kutije okvirnih dimenzija 30x40cm . Broj preparata potrebno je da bude oko 80 i to jedinke leptira, različite forme iste vrste, mužjaci, ženke, sezonski dimorfizam.