NOVI PONTON ZA NOVU FONTANU

Iz sredstava budžeta grada Zrenjanina izrađen je novi ponton za postavljanje aeratora vode tj. fontane kod Muzičke škole u Zrenjaninu. Izrada novog pontona je bila neophodna jer stari ponton, posle 15 godina korišćenja više nije mogao da se popravlja zbog korozije i značajnog propadanja materijala i noseće konstrukcije. Novi ponton sadrži određene novine u pogledu konstrukcije jer su se na starom iskazali određeni nedostaci, pre svega u pogledu transporta i montiranja pumpe. Prošle godine je popravljena električna instalacija a još uvek se sprovodi servis pumpe za aeraciju. Postavljanje pontona sa aeratorom kod Muzičke škole se očekuje pred 01.maj ove godine.Pored ovoga, iz budžeta grada Zrenjanina finansirana je nabavka delova za elektomotorne dozirne pumpe i nabavka destilatora za laboratoriju