TAKSONI VIŠIH BILJAKA

Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjem specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja“ za 2020. godinu, planirano je praćenje stanja strogo zaštićenih vrsta flore i to:

  1. Jezičasti ljutić (Ranunculus lingua)
  2. Trava protiv glista (Artemisia santonicum
  3. Vranjemil (Limonium gmelinii hungaricum)

Ove tri vrste su značajne za očuvanje biodiverziteta sa aspekta zaštite prirode. Jezičasti ljutić i Trava protiv glista se prema IUCN kategoriji ugroženosti u Srbiji svrstavaju u ugrožene taksone (ER) i obe nalaze na Crvenoj listi flore Srbije. O Vranjemilu nije postojalo do sada dovoljno podataka, osim da se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta.

U saradnji sa docentima Goranom Tmušićem i Borisom Radakom sa PMF Novi Sad, Departman za biologiju i ekologiju, zaposleni u ustanovi Jasna Jovanov, dipl.biolog – master i Zoran Plavšić, čuvar zaštićenog područja, učestvovali su u terenskom radu u cilju identifikacije i utvrđivanja prostorne rasprostranjenosti ovih vrsta u specijalnom rezervatu prirode. Terenski rad je sproveden tokom jula, avgusta i septembra meseca 2020. godine.

Rezultati ukazuju da populacija Vranjemila nije identifikovana na prostoru SRP i nije identifikovana ni u zaštitnoj zoni rezervata. Što se tiče Trave protiv glista, identifikovana je na tri lokacije i to: Jegmeč, na nasipu između Aradačkog ajlaša i Komonja i na samoj južnoj koti rezervata, sve sa banatske strane, na nasipu i na nožicama nasipa. Dalje, 16. jedinki  Jezičastog ljutića je prisutno na lokalitetu staništa jezičastog ljutića, s tim što je u Studiji zaštite ovog područja navedeno da je prisutan u populaciji od samo 3.jedinke.Ovi rezultati ukazuju na određena neslaganja sa Studijom zaštite iz 2012. godine i predstavljaju dobru polaznu osnovu za dalja istraživanja na polju strogo zaštićenih vrsta biljaka u smislu ispitivanja populacije i rasprostranjenosti svih vrsta koje je studija zaštite identifikovala, njih ukupno 13.