UKLJUČI SE!

U skladu sa članom 92 i članom 93 Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ broj 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr., 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)primerci strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta sa kojima se postupa suprotno odredbama ovog zakona, oduzimaju se u skladu sa ovim zakonom, uz izdavanje potvrde o oduzimanju koja sadrži podatke o oduzetim primercima.

Ministarstvo odlučuje o postupanju sa privremeno zadržanim, privremeno oduzetim, trajno oduzetim i napuštenim primercima strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta, u skladu sa propisom kojim se uređuje prekogranični promet i trgovina vrstama divlje flore i faune.

Lice koje nađe primerak strogo zaštićene ili zaštićene divlje vrste životinje dužno je da odmah obavesti Ministarstvo ili Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode o:

1) pronađenim mrtvim primercima;

2) živim primercima koji su bolesni, povređeni ili koji nisu sposobni da samostalno prežive u prirodi.

Ministarstvo može da odredi poseban tim stručnih – fizičkih i/ili pravnih lica, ako su potrebne intervencije sa živim primercima divljih životinja u divljini ili u zatočeništvu. Ministarstvo i/ili Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode ove primerke divljih životinja, radi lečenja i oporavka, upućuju na privremeno zbrinjavanje i nakon oporavka, ako se proceni da su sposobni da samostalno prežive primerci se puštaju nazad u prirodno stanište. Svi primerci strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta divljih životinja ovog člana obeležavaju se na propisan način.

Ubijeni ili na bilo koji drugi način usmrćeni primerci strogo zaštićenih divljih vrsta pronađeni na teritoriji Republike Srbije predaju se najbližoj veterinarskoj organizaciji ili drugoj instituciji koju odredi Ministarstvo radi utvrđivanja uzroka usmrćivanja, odnosno uginuća.

Mrtvi primerci ovog člana predaju se ovlašćenoj naučnoj ili stručnoj organizaciji na prepariranje, konzervaciju i čuvanje čime postaju pokretna zaštićena prirodna dobra kao delovi biološkog nasleđa a koji imaju naučni, obrazovni i kulturni značaj, kada ovako postupanje ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Kontakt telefoni:

Rezervati prirode Zrenjanin:
023/521-032, 064/8116-534, 064/6491-526

Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode: 021/4896301

Veterinarska inspekcija: 023 564 603