Begejska petlja

Kada je Grad  Zrenjanin pre više od tri decenije tražio rešenje za česta izlivanja reke Begej koja je plavila područje samog centra grada, kao najbolja opcija da se poplave spreče bilo je skraćivanje toka reke za tri kilometra, odnosno presecanje meandra Begeja i njegovo pretvaranje u tri jezera. Projekat je davne 1980. godine izradio Vodoprivredni institut „Jaroslav Černi“ iz Beograda. Projekat je u konačnom rešenju podrazumevao izgradnju dve stanice za prečišćavanje vode: primarno, odnosno do kvaliteta druge klase vode, i sekundarno, do kvaliteta prve klase vode, zatim povezivanje cevovodima i čvorištima sva tri jezera, kao i njihova uređenja. Svako jezero bi imalo svoju namenu: 

 • Jezero 1 ( kod Žitoprodukta )bi se koristilo za sportski ribolov
 • Jezero 2 ( a i b kod Železničke stanice ) je predviđeno za kupanje i rekreaciju
 • Jezero 3 ( kod Suda ) je predviđeno za sportove na vodi

Poslednja ozbiljnija rekonstrukcija jezera je vršena 2008. godine kada su građevinske intervencije rađene na Jezeru 2. Od tada, nikakvih ozbiljnijih radova ni intervencija nije bilo.Izmenama Odluke o uređenju grada Zrenjanina iz novembra 2017. godine, ovaj kompleks Jezera sa primarnom I sekundarnom stanicom za prečišćavanje je predato na upravljanja ustanovi “Rezervati prirode” Zrenjanin.

Generalno, sistem kondicioniranja vode se sastoji iz primarnog i sekundarnog tretmana.Sistem za primarni tretman sastoji se iz sledećih osnovnih objekata i prateće procesne opreme:

 • Bazen sirove vode sa pumpama (zapremine 90 m3)
 • Raspodelna umirujuća komora (za akceleratore)
 • Taložnici- akceleratori za flokulaciju i taloženje (2 kom. )
 • Gravitacioni peščani filteri (4 kom., dimenzija 8×2.25 m)
 • Bazen čiste vode (1 kom. zapremine 85 m3 )
 • Prihvatni bazen za vodu od pranja filtera (1 kom.)
 • Mašinska sala sa duvaljkama i pumpama za pranje filtera
 • Gravitacioni zgušnjivač za mulj sa crpnom stanicom za odmuljivanje (1 kom.)
 • Upravno-pogonska zgrada sa pratećim sadržajem: kancelarija, laboratorija, radionica, kontrolno-komandna prostorija, prostor za skladištenje i doziranje hemikalija
 • Sistem šahtova i cevovoda u krugu postrojenja

 U sastavu sistema za primarni tretman vode su i :

 • Spoljni cevovod prečnika 400 mm za vezu sa jezerom 1 kroz pregradu “Berbersko”, dužine 165m
 • Spoljni cevovod prečnika 800 mm za vezu sa jezerom 3 , dužine 500 m
 • Spoljni cevovod prečnika 800 mm za vezu sa Begejom i jezerom 1 i 3 kroz pregradu “Žitoprodukt”, dužine 860 m

Uređaji za primarni tretman na pregradi “Berbersko” su u potpunosti realizovani, a takođe i odgovarajući spoljni cevovodi su u funkciji. Laboratorija „Begejske petlje“ je osposobljena da vrši sledeće analize: temperatura vode, pH vrednost, elektrolitička provodljivost, mutnoća, boja, suspendovane materije, nitriti, amonijak, fosfati, utrošak KMnO4, sadržaj organskih materija, ostatak uparavanja, rastvoreni kiseonik, aluminijum, bor, hemijska potrošnja kiseonika, bakar, tvrdoća, gvožđe, mangan, nitrati,sulfati i cink.Sekundarna stanica za sekundarni tretman vode nije u potpunosti završena jer su  na objektima za sekundarni tretman vode uglavnom su urađeni građevinski i osnovni instalaterski radovi u prostorijama ali nije izvršeno opremanje prostorija nameštajem i drugom predviđenom opremom.