USTANOVA REZERVATI PRIRODE ZRENJANIN

Grad Zrenjanin je jedinica lokalne samouprave koja je svojim Lokalnim ekološkim akcionim planom iz 2003. godine i Strategijom razvoja opštine Zrenjanin iz 2005 a potom i 2014. godine, definisala zaštitu prirode kao jedan od svojih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine. Institucionalizacija ovog prioriteta je podrazumevala osnivanje pravnog lica koje će se baviti zaštitom prirode na teritoriji opštine odnosno Grada Zrenjanina.

Aktivnosti na formiranju pravnog lica koje će se baviti zaštitom prirode i upravljanjem zaštićenim područjima u Zrenjaninu su počele 2013. godine, kada je Gradsko veće Grada Zrenjanina iniciralo izradu a potom i usvojilo Studiju opravdanosti osnivanja javnog preduzeća „Rezervati prirode Zrenjanina“ Zrenjanin.

2013

početak formiranja ustanove (javnog preduzeća)

Aktivnosti na formiranju pravnog lica koje će se baviti zaštitom prirode i upravljanjem zaštićenim područjima u Zrenjaninu su počele 2013. godine, kada je Gradsko veće Grada Zrenjanina iniciralo izradu a potom i usvojilo Studiju opravdanosti osnivanja javnog preduzeća „Rezervati prirode Zrenjanina“ Zrenjanin.

Usvajanje osnivačkih akata i imenovanje direktora JP „Rezervati prirode Zrenjanina“ Zrenjanin je sprovedeno septembra 2013.

septembar 2013

osnivački akti i direktor

Usvajanje osnivačkih akata i imenovanje direktora JP „Rezervati prirode Zrenjanina“ Zrenjanin je sprovedeno septembra 2013.

Novoosnovano Javno preduzeće je bilo registrovano u APR januara 2014. godine. Preduzeće je definisano statutom kao indirektni budžetski korisnik.

januar 2014

registracija u APR-u

Novoosnovano Javno preduzeće je bilo registrovano u APR januara 2014. godine. Preduzeće je definisano statutom kao indirektni budžetski korisnik.

Krajem 2016. godine, zbog izmena Zakona o budžetskom sistemu kojima javna preduzeća nisu mogla da budu indirektni korisnici budžeta, dolazi do likvidacije ovog javnog preduzeća i osnivanja ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

kraj 2016

osnivanje ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin i likvidacija javnog preduzeća

Krajem 2016. godine, zbog izmena Zakona o budžetskom sistemu kojima javna preduzeća nisu mogla da budu indirektni korisnici budžeta, dolazi do likvidacije ovog javnog preduzeća i osnivanja ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin je osnovana Odlukom o osnivanju ustanove ,,Rezervati prirode“ Zrenjanin, broj 06-172-1/16-I od 26.12.2016. godine, koja je objavljena u ,,Službenom listu grada Zrenjanina“ broj 35/2016. Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin je registrovana u Privrednom sudu u Zrenjaninu rešenjem broj Fi.63/2016 od 26.12.2016. godine. Osnivač ustanove je grad Zrenjanin i funkcioniše kao indirektni budžetski korisnik. Sedište ustanove je u Zrenjaninu, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2.

MISIJA

Misija ustanove „Rezervati prirode“ Zrenjanin je zaštita, očuvanje, održivo korišćenje i promovisanje zaštićenih područja na teritoriji grada Zrenjanina. Ustanova svoju misiju ostvaruje saradnjom sa korisnicima zaštićenih područja, udruženjima građana, javnim preduzećima i ustanovama  kao i nadležnim državnim institucijama.

ORGANIZACIONE JEDINICE

U ustanovi su organizovane sledeće organizacione jedinice:

  1. Odeljenje opštih i finansijskih poslova
  2. Odeljenje za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih područja, uz dva odseka i to:
    1. Odsek čuvarske službe
    2. Odsek jedinice Begejska petlja

ZAPOSLENI

U ustanovi su zaposleni izvršioci sa završenim osnovnim studijama, master studijama i doktori nauka, biolozi, hemičari, šumarski inženjeri, pravnici, ekonomisti i dr. Čuvarska služba ustanove broji 6 izvršilaca.

Na raspolaganju je 5 terenskih vozila i 5 čamaca, sredstva veze, objekat na Tisi, mikrobiološka i hemijska laboratorija i druga oprema.