RIBARSKO PODRUČJE „MALI BEGEJ”

Ribarsko područje „Mali Begej” određeno je na ribolovnoj vodi Kanala Begej od 630m – 14450 m u Specijalnom  rezervatu prirode „Carska bara” i to u režimu zaštite III stepena. Uredbom o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ („Službeni glasnik RS“, broj 46/2011 i 96/2021) članom 9, Ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin je proglašena za Upravljača SRP „Carska bara“.

Režim zaštite III stepena, površine 2146 ha, odnosno 45,41% područja, obuhvata preostali deo zaštićenog područja koji nije obuhvaćen režimom zaštite I i II stepena i to:

Reka Begej
 • Traktor baru,
 • nasip uz Begej sa okruženjem,
 • Begej sa pojasom na njegovoj levoj obali i delovima desne obale,
 • deo Starog Begeja od 15. do 14. rečnog kilometra,
 • izletište sa pristaništem,
 • Fidričku – Mali rit,
 • Farkaždinski rit,
 • mrežu kanala sa Sifon kanalom,
 • ribnjake za proizvodnju mlađi i
 • plantaže euroameričke topole u Mužljanskom ritu.

U skladu sa članom 3. Stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 128/2014 i 95/2018 – dr zakon), uredbom o proglašenju SRP „Carska bara” (“Službeni glasnik RS”, broj 46/2012 i 96/2021, Statuta Ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin (“Službeni list grada Zrenjanina” broj 6/2018-prečišćen text), Upravni odbor Ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin, na svojoj sednici održanoj dana 17.12.21.godine doneo je Odluku o proglašenju ribarskog područja “Mali Begej” broj I-3-36/2021-1670. Saglasnost na proglašenje Ribarskog područja „Mali Begej“ u zaštićenom području Specijalni rezervat prirode „Carska bara“ dobijena od Ministarstva zaštite životne sredine broj 324-07-220/2021-04 od 4. januara 2022. godine.

Uredbom o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ („Službeni glasnik RS”, br.46/11 i 96/2021) predviđeno je da se na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite III stepena sprovodi proaktivna zaštita radi restauracije, održavanja i unapređenja prirodnih ekosistema i predela, očuvanja ekološke celovitosti i održivog korišćenja prirodnih resursa.

Radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

 1. Izmuljivanje prirodnih vodotoka i održavanje kanala, bez korišćenja šljunka, peska i drugog rečnon nanosa;
 2. zaštitu obala Begeja na ekološki prihvatljiv način;
 3. rekreativni i sportski ribolov na kanalu Begej, Traktor bari i Starom Begeju;
 4. gazdovanje ribnjacima za proizvodnju mlađi u Mužljanskom ritu;
 5. upotrebu čamaca na motorni pogon, osim na vodotoku Starog Begeja, gde je to dozvoljeno jedino za otrebe čuvarskog nadzora, naučnih istraživanja i prikazivanja prirodnih vrednosti.
Stari Begej
Traktor bara