NOVA OGRANIČENjA ZA OBAVLjANjE REKREATIVNOG I PRIVREDNOG RIBOLOVA

Na osnovu dobijene saglasnosti na desetogodišnji i godišnji Program upravljanja delovima ribarskog područja Banat, obaveštavaju se zainteresovani rekreativni ribolovci i privredni ribari da su nastupila nova ograničenja u pogledu vršenja ribolova na reci Tisi od 65 rkm. Do ušća u Dunav i to:Privredni ribolov je dozvoljen na svim delovima reke Tise u ovom području, osim na staništima larve tiskog cveta. Na osnovu stručnog nadzora u SRP „Ritovi donjeg Potisja“, povodom zaštite staništa tiskog cveta (Palingenia longicauda), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Uredbe o proglašenju SRP „Ritovi donjeg Potisja“ („Službeni glasnik RS“, broj 121/14,25/18) i Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, broj 5/10, 47/11, 32/16 i 98/16), zabranjen je ribolov na staništima larvi tiskog cveta 10 metara od obale Tise ka matici u malovodnom periodu na sledećim lokacijama: desna obala od 19+150 do 20+200 rkm, desna obala od 38+600 do 38+850 rkm, leva obala od 40+000 do 40+670 rkm, desna obala od 43+900 do 44+250 rkm, leva obala od 44+050 do 44+150 rkm, desna obala od 58 + 350 do 58+500 rkm, leva obala od 59+250 do 60+150 rkm, desna obala od 62+050 do 62+850 rkm.Radi zaštite ribljeg fonda korisnik ribarskog područja može, uz saglasnost ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa, privremeno, a najduže na period od godinu dana, zabraniti privredni ribolov na određenom delu ribarskog područja. S tim u vezi, zabranjuje se obavljanje privrednog ribolova za 2021. godinu na sledećim deonicama Reke Tise:

1. 0 – 1 km (ušće Tise u Dunav, ulaz ribe u Tisu)
2. 5 – 10 km (glavni tereni za rekreativne ribolovce)
3. 22 – 28 km (zimovnici za ribe)
4. 37 – 40 km (vikend naselje, rekreativni ribolovci, kupalište)
5. 52 – 56 km (potez gde se kečiga zadržava)
6. 62 – 63,5 км (Brana Bečej)