OBELEŽAVANJE SRP CARSKA BARA

Tokom 2022. godine, postavili smo potpuno novu turističko informativnu saobraćajnu signalizaciju na regionalnom putu Ib kategorije broj 13, postavili table koje upozoravaju na opasnost od požara, obeležili ribarsko područje Mali Begej, obeležili zonu ulaska u SRP Carska bara kao i udaljenost do Vizitorskog centra. U planu za 2023 godinu je obnavljanje zapuštenih obeležavajućih oznaka (betonski belega i šara) uz postavljanje informativnih tabli.