TURISTIČKA SIGNALIZACIJA ZA SRP „RITOVI DONJEG POTISJA“

Na osnovu Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem SRP „Ritovi donjeg Potisja“ a iz sredstava naknade za upravljanje zaštićenim područjem, ustanova je nakon urađenog projekta turističke signalizacije preduzeća „ADOMNE“ iz Novog Sada i dobijene saglasnosti nadležnog Ministarstva pristupila postavljanju turističke signalizacije na 4 mesta, i to

  • Na izlasku iz grada Zrenjanina, kod kružne raskrsnice kod „BIG“-a
  • Pred skretanje za Izletište Tisa iz pravca Zrenjanina
  • Pred skretanje za Izletište Tisa iz pravca Novog Sada pri spuštanju sa mosta
  • Na Žabaljskoj kružnoj raskrsnici

Radove na postavljanju signalizacije su sproveli zaposleni u firmi „Signal“ d.o.o iz Sombora.