Floristička revizija Studije zaštite SRP „Ritovi donjeg Potisja“

Zaključak istraživanja

Čiste sastojine bagremca na nasipu uz plavno područje reke Tise

Godišnjim programom upravljanja SRP „Ritovi donjeg Potisja“ za 2021.godinu, predviđen je nastavak florističkih istraživanja u zaštićenom području. Prethodna floristička istraživanja na području SRP „Ritovi donjeg Potisja“ izvšena su godinama pre donošenja predloga za stavljanje ovog područja pod zaštitu (2012. godina), te je postojala ozbiljna potreba za novim sistematskim florističkim istraživanjima.

Floristička istraživanja tima Laboratorije za sistematiku viših biljaka i fitogeografiju Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu, izvršena su tokom avgusta 2021. godine. Cilj je bila sistematska inventarizacija flore prisutne u kasnoletnjem periodu godine. Sprovedena istraživanja predstavljaju samo početak obimnih florističkih analiza na području SRP-a. Dalja terenska istraživanja biće nastavljena u toku 2022. godine kada će se detaljnije pratiti prolećna i rana letnja flora.

Terenska istraživanja su obavljena na području celog SRP-a na ukupno 17 lokaliteta. Terenskim izlascima bila su obuhvaćena sva područja koja se nalaze pod drugim stepenom zaštite (14 lokaliteta), kao i područja tj. zone trećeg stepena zaštite koja se nalaze između prethodno navedenih lokaliteta.

Na području SRP „Ritovi donjeg Potisja“, tokom avgusta 2021. fodine, registrovano je 140 taksona vaskularne flore. Od ovog broja, 106 taksona je do sada već bilo registrovano na istraživanom području tj. nalaze se u spisku flore navedene u „Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje II kategorije”. Kako je u navedenom dokumentu dat prikaz 295 taksona, našim terenskim istraživanjima registrovano je u kasnoletnjem aspektu čak 36% ukupne flore Rezervata. Najznačajniji rezultat ovogodišnjih florističkih istraživanja jeste registrovanje čak 34 nova taksona vaskularne flore.
Potvrđeno je prisustvo gotovo svih vrsta biljaka koje su od posebnog značaja za sam status Rezervata (Nuphar lutea, Artemisia santonicum, Nymphaea alba, Salvinia natans). Jedina vrsta koja nije pronađena i to već treću godinu za redom, od početka uspostavljanja kontinuiranih florističkih istraživanja na ovom području je vranjemil (Limonium gmelinii).

Registrovano je pet invazivnih vrsti biljaka novih za Rezervat. Među njima su i vrste koje imaju potencionalno jak invazivni karakter i koje u budućnosti mogu dovesti do ozbiljnih predeonih promena unutar Rezervata, kao i do potiskivanja vrsta autohtone flore. Takve vrste su gustocvetna zlatnica (Solidago canadensis) i divlja tikva (Bryonia cretica subsp. dioica). Preporuka je da se u narednom periodu vrši praćenje stanja populacija ovih vrsta i na osnovu dobijenih rezultata donese strategija za njihovo uklanjanje ili barem primene postupci za usporavanje širenja ovih vrsta.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA
21 000 Novi Sad