Praćenje stanja strogo zaštićenih vrsta insekata na području Specijalnog rezetvata prirode „Ritovi donjeg Potisja“

Prvi deo istraživanja: Deteljno kartiranje dnevnog leptira Panonski prelivac (lat Apatura metis ) na nekoliko lokaliteta.
Vremenski okvir istraživanja:

 • dva izlaska u junu, prva generacija se pojavljuje početkom juna
  -dva izlaska u avgustu, druga generacija se pojavljuje u avgustu
  Termine je moguće pomerati uz razloga kasnije pojave adultnih jedinki koje su povezane sa plavnim područjima Vojvodine.
  Drugi deo istraživanja: Popis ostalih dnevnih leptira zaštićenog podruja sa posebnim osvrtom na „ Natura 2000“.
  Vremenski okvir istraživanja: april, jun, jul
  Treći deo istraživanja: utvrđivanje prisustva strogo zaštićene vrste saproksinog tvrdikrilca Cucijus cinnaberinus koji ima status skoro ugrožene vrste.
  Vremenski okvir istraživanja dva terenska izlaska : april, maj.